Minulé ročníky

LaTes 2011
Hlavní téma: Testování - cesta k vyšší kvalitě software
Kdy: 6. října 2011
Kde: Konferenční centrum TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Program
08:30 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 09:05 Zahájení 7. ročníku konference LaTes
09:05 - 09:35 Organizační a procesní příprava před implementací software pro testování 
Andrey Koshcheev, Hewlett-Packard ČR
09:35 - 09:55 Organizace testování a její vliv na výslednou kvalitu 
Vladan Kukol, Vodafone
09:55 - 10:15 Ukazatele efektivity testovacího procesu
Robert Dankanin, STEST CZ
10:15 - 10:35 Vyplatí se automatizace funkčního testování?
Jan Kovanic, KOMIX
10:35 - 10:55 Přestávka
10:55 - 11:20 Testování uživatelského rozhraní
Jana Myšková, Factum Invenio
11:20 - 11:45 Přínos modelů Enterprise Architecture pro testování 
Dušan Vaněk, Adastra
11:45 - 12:15 Komunikace mezi vývojáři
Michael Juřek, Microsoft ČR
12:15 - 12:35 Co opravdu ví Vaši testeři o testování? 
Anna Borovcová, Vysoká škola ekonomická
12:35 - 13:35 Přestávka na oběd
13:35 - 14:05 HP Quality Center v procesu testování systému SAP 
Jiří Otta, SAP ČR
14:05 - 14:50 Testování založené na požadavcích - integrace sběru požadavků v
IBM Rational DOORS s HP Quality Center

Jan Svoboda, IBM ČR
14:50 - 15:10 Živá ukázka anonymizace testovacích dat 
Jan Rada, KOMIX
15:10 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:00 Agilní testování  
Michal Vallo, Aguarra
16:00 - 16:30 Diagnostika aplikací očima IBM: identifikace a řešení výkonnostních
problémů podnikových aplikací
Jiří Bradáč, Avnet ČR
16:30 - 17:00 Samoobslužné nástroje pro správu prostředí cloud computingu na
testování aplikací

Aleš Vocásek, T-Systems
17:00 - 17:05 Závěr konference
LaTes 2009
Hlavní téma: Jak zajistit kvalitu a efektivitu softwarových aplikací z pohledu metodického, technologického i praktického
Kdy: 4. listopadu 2009
Kde: Hotel Angelo, Radlická 1d, Praha 5
Program
08:30 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 09:05 Zahájení 6. ročníku konference LaTes
09:05 - 09:35 Trasovatelnost požadavků
T.Vahalík, KOMIX s.r.o.
09:35 - 10:05 Trasovatelnost požadavků v praxi
T. Kadlec, IBM
10:05 - 10:35 Odhadování pracnosti projektů
V. Kukol, Vodafone
10:35 - 10:50 Přestávka na kávu
10:50 - 11:35 Sdílení kontextu mezi vývojáři a testery
M. Juřek, Microsoft
11:35 - 12:05 Testování bezpečnosti aplikací
M. Jarolímek, Hewlett
12:05 - 12:35 Testování v prostředí aplikací SAP
J. Ehrlich, SAP
12:35 - 13:35 Oběd
13:35 - 14:05 Automatizace testování v HCI
G. Staňková, Home Credit International
14:05 - 14:35 Iterační vývoj a testování aplikací
P. Sobotka + M. Černický, KOMIX
14:35 - 15:05 Modelem řízený vývoj
Doc. K. Richta, MFF UK
15:05 - 15:20 Přestávka na kávu
15:20 - 15:50 Implementace software HP BAC pro monitoring aplikací u zákazníků
J. Kasal, Hewlett Packard
15:50 - 16:20 Aplikační monitoring s využitím CA Wily Introscope
M. Ptáček, KOMIX s.r.o.
16:20 - 16:50 Komplexní monitoring
O. Ludvík, KOMIX s.r.o.
16:50 - 16:55 Závěr konference
Fotogalerie
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
LaTes 2007
Hlavní téma:
Kdy: 7. listopadu 2007
Kde: Hotel Angelo, Radlická 1d, Praha 5
Program
08:30 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 09:05 Zahájení 5. ročníku konference LaTes
09:05 - 09:45 Měření výkonnosti SW produktů z pohledu normy ISO 9126
Branislav Lacko, VUT
9:45 - 10:15 Návrh snadno testovatelného software
Štěpán Nadrchal, PDQM
10:15 - 10:30 Přestávka na kávu
10:30 - 11:00 Testování v prostředí SOA
Jindřich Kasal, HP
11:00 - 11:30 Virtualizace testovacího prostředí
Jan Kovanic, KOMIX s.r.o.
11:30 - 12:00 Využití nástroje IBM® WebSphere® DataStage® pro tvorbu testovacích dat
Martin Pavlík, IBM
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 13:30 Optimalizace výkonu Java/JEE aplikací
Martin Ptáček, KOMIX
13:30 - 14:00 Monitoring Java a .Net aplikací v praxi
Aleš Mahdal, CA
14:00 - 14:30 Prediktivní IT Management
Henk Stobbe, Amstelbay/Hyperformix
14:30 - 14:45 Přestávka na kávu
14:45 - 15:15 Audit přístupu k informacím - Kdo, Co, Kde, Kdy, Odkud, Kam?!
Petr Klabeneš, Avnet
15:15 - 15:45 Systém není jedna aplikace
Otakar Ludvík, Komix
Vladimír Vybíral, DNS
15:45 - 16:00 Přestávka na kávu
16:00 - 16:20 Případová studie - Business Process Testing - poznatky a zkušenosti z implementace automatizovaných testů v České spořitelně
Milan Sixta, Česká spořitelna
16:20 – 16:40 Případová studie - Zátěžový test Provize
Pavel Paška, Česká pojišťovna
16:40 – 17:00 Slavnostní zakončení, tombola
Fotogalerie
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
LaTes 2005
Hlavní téma:
Kdy: 3. listopadu 2005
Kde: Hotel PRAHA, Sušická 20, Praha 6
Program
08:30 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 09:10 Zahájení 4. ročníku konference LaTes
9:10 - 9:40 Kvalita softwaru z pohledu uživatele
Petr Kučera, KOMIX s.r.o.
9:40 - 10:10 Testovací data - definice a metody pro jejich přípravu
Doc. Bronislav Lacko, VUT Brno
10:10 - 10:30 Přestávka s občerstvením
10:30 - 11:00 UNIT testování JAVA aplikací
Jan Peremský, KOMIX s.r.o.
11:00 - 11:40 360° Management™ The Breakthrough Strategy That is Changing How IT Manages Next Generation Applications
Jason de Souza , Wily Technology
11:40 - 12:40 Oběd
12:40 - 13:20 Co zajímá auditora na vývojových projektech v IT
Eva Racková, KPMG
13:20 - 14:00 Komplexní monitoring provozu aplikací
Martin Ambler, Mercury Interactive CSD
14.00 - 14:20 Přestávka s občerstvením
14:20 - 14:50 Case study“ Vývoj softwaru a testování z pohledu uživatele
Doc. Bronislav Lacko, VUT Brno
Ivo Musil, Corpus Solution
14:50 - 15:20 „Case study“ Nasazení Wily Introscope ve společnosti Eurotel
Josef Svačina, Eurotel Praha
Milan Peťko, Eurotel Praha
15:20 – 15:50 „Case study“ Výkonové testy systému Siebel v České spořitelně
Zdeněk Krátký, Česká spořitelna
15:50 – 16:15 Tombola – závěr semináře
LaTes 2003
Hlavní téma: Jak změřit, zabezpečit a zlepšit kvalitu současného softwaru?
Kdy: 5. listopadu 2003
Kde: Hotel PRAHA, Sušická 20, Praha 6
Program
08:30 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 09:10 Zahájení 3. ročníku konference LaTes
9:10 - 9:45 Ekonomická stránka testování softwaru
Petr Kučera, KOMIX s.r.o.
9:45 - 10:25 Business Technology Optimization – How to make the most of your IT investment?
David Eshed, Mercury Interactive
10:25 - 10:40 Přestávka s občerstvením
10:40 - 11:10 Systém pro podporu vývojového cyklu SW
Petr Srdínko, GE Capital Multiservis
11:10 - 11:40 Zkušenosti s testováním finančního systému postupování pohledávek společnosti ŠkoFIN
Martin Sláma, KOMIX s.r.o.
Michal Ocásek, ŠkoFIN
11:40 - 12:10 Penetrační test – simulace útoku hackera
Tomáš Kudělka, KPMG Česká republika s.r.o.
12:10 - 13:10 Oběd
13:10 - 13:55 Systémy: výkonové bariéry
Konstantin Selucký, Hewlett - Packard s.r.o.
13:55 - 14:25 Návrh dobře testovatelných a laditelných aplikací
Patrik Šálek, KOMIX s.r.o.
14:25 - 15:05 Význam testování pro snižování rizik softwarových projektů
Branislav Lacko, Vysoké učení technické v Brně
15:05 - 15:20
Tombola – Závěr konference

V případě dotazů kontaktujte:

Barbora Culková, Marketingový specialista, Tel.: +420 257 288 203, E-mail: culkova@komix.cz