Program konference LaTes 2013

 

08:30 - 09:00   

Registrace účastníků 

09:00 - 09:05   

Zahájení 8. ročníku konference LaTes

09:05 - 09:30

Jak správně zadávat veřejné zakázky v ICT

Pergl Robert, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři

Přednáška se bude týkat veřejných zakázek. Zodpovíme si otázky, kdy a v jakém případě zvolit druh zadávacího řízení, uvedeme si podmínky použítí jednacích řízení bez uveřejnění podle nejnovější legislativy a zamyslíme se nad kvalifikačními a hodnotícími kritérii a jaké jsou možnosti vypořádání se s nejnižší nabídkovou cenou. Na závěr se pokusíme zodpovědět otázku, zda přinese technická novela zákona o veřejných zakázkách zlepšení nebo se tak stane až transpozicí nové evropské směrnice.

09:30 - 09:55

 

Testování v kontextu řízení požadavků

Lébl Jan, LBMS, s.r.o.

Přednáška se zabývá vztahem životního cyklu softwarových požadavků a souvisejícími činnostmi testování. Představí postupně celý proces řízení požadavků od jejich vzniku až po nasazení. V rámci tohoto procesu se zaměříme na klíčové milníky a aktivity z pohledu testování. Budou navrženy takové minimální činnosti a struktury objektů testování, které umožní zajistit kvalitní aplikaci.

09:55 - 10:25

 

Real application testing (podpora změn v aplikacích, migrace na jinou databázi), porovnání výkonnosti

Plachý Patrik, ORACLE Czech s.r.o.

Často se setkáváme s tím, že je složité, co nejefektivněji otestovat systémové změny s aktuální produkční zátěží. Teprve v produkčním prostředí se objeví aplikační problémy, jakmile je systém pod zátěží, nebo přistupují stovky až tisíce uživatelů. Společnost Oracle nabízí řešení, jak se na platformě Oracle Database vyhnout těmto problémům, nabízí nástroje pomocí nichž lze velmi rychle vytvářet klony produkčních prostředí, zaznamenat zátěž a opětovně ji přehrát v testovacím prostředí s možností analýzy výkonu. 

10:25 - 10:45    

Přestávka, občerstvení 

10:45 - 11:10

    

Metriky a nástroje pro řízení kvality software

Kučera Petr, KOMIX s.r.o.

Řízení kvality software je poměrně komplexní problém. Příspěvek vychází ze standardních postupů postavených na kontrole toho, zda a do jaké míry splňuje dodávaný software zadané uživatelské požadavky. Zabývá se nástroji a metrikami, pomocí kterých lze kvalitu software v průběhu vývoje řídit - tj. nejen kontrolovat průběžně stav projektů, ale odhalovat i systémové nedostatky v procesu vývoje a testování software. Příspěvek se soustředí hlavně na kontrolní procesy, nezabývá se vlastním procesem vývoje software a metodikami programování. V závěru se zabývá trendy v oblasti řízení vývoje software a kontroly kvality. 

11:10 - 11:40

 

Jednotné datové úložiště všech informací o projektu, základ úspěchu

Juřek Michael, MICROSOFT s.r.o.

Při realizace rozsáhlých projektů je vhodné vybírat ALM platformu poskytující ucelenou datovou základnu zajišťující jednotné a bezpečné úložiště všech informací, požadavků, zdrojových kódů, testů i dalších metadat softwarového projektu. Umožní vám komplexní dohledatelnost a auditovatelnost všech částí, od požadavku až po monitoring a ladění produkčních chyb. Místo propojování mnoha nástrojů, různých pomůcek a synchronizací jejich obsahu navzájem můžete efektivně připravovat, řídit a kontrolovat projekt, využívat výhod projektového datového skladu nebo týmového portálu. Poznejte důvody, proč společnost Gartner pozicuje Microsoft jako leadra v oblasti ALM řešení.  

11:40 - 12:05

 

Vývoj a testování aplikací v GE Money Bank

Gabriel Antonín, GE Money Bank, a. s.

Přednáška představí, jakým způsobem v GE vyvíjíme aplikace a provádíme testy, jaké nástroje pro to využíváme, jak jsme se vypořádali s testovacími daty a získáte základní ucelený pohled na uspořádání integrovaného testovacího prostředí.

12:05 - 12:30

 

Zajištění kvality kódu

Sobotka Petr, KOMIX s.r.o.

Kvalitu softwaru lze posuzovat jednak pohledu správného naplnění uživatelských požadavků a jednak ve smyslu, jak dobře je programový kód napsán, aby byl srozumitelný, robustní a přizpůsobitelný budoucím změnám. Příspěvek je zaměřen právě na tuto druhou oblast - vnitřní kvalitu kódu. Bude vysvětleno, co všechno lze do této oblasti zahrnout a jaké vlastnosti má kód splňovat, aby mohl být považován za kvalitní. Budou také zmíněny techniky, kterými lze podpořit zvyšování kvality kódu. 

12:30 - 13:30 

Přestávka, oběd

13:30 - 13:55

 

Přínos unit testů na velkých projektech

Matoušek Jiří

Přednáška seznámí posluchače s tématem unit testů a jejich využitím na velkých "enterprise" projektech. Posluchači se dozví, jak unit testy fungují, proč je dobré je používat, jaké chyby mohou eliminovat a jaké naopak neodhalí, stejně jako jaká jsou možná rizika při implementaci unit testů a proč se někteří vývojáři unit testům vyhýbají a neradi je používají. Představíme si základní nástin architektury, která usnadňuje implementaci unit testů na velkých projektech.

13:55 - 14:25

 

Kvalitně cestou i necestou

Kunstát Petr, HP Czech republic s.r.o.

Vývoj podnikového softwaru se mění stejně rychle jako celé IT.  Aplikace jsou vyvíjeny s důrazem na rychlé uvedení na trh, vysokou míru zaintegrování v rámci podniků a minimalizaci nákladů. Nesmíme zapomenout na dnes velmi žádanou možnost využití IT aplikací  v mobilních zařízeních. Těmto trendům se přizpůsobuje i způsob testování podnikových IT řešení. HP se na oblast testování zaměřuje řadu let. Na základě trendů a nových technologií se portfolio produktů rozvíjí s cílem nabídnou zákazníkům komplexní a moderní řešení testování SW. Rychlost dodávek v minulosti negativně ovlivňovala dlouhá fáze implementace IT řešení. Díky nástrojům, které umožní úzkou spolupráci byznysu a IT týmů, se významně tato doba zkracuje.

14:25 - 14:50

 

Modernizace celní správy a její dopad na informační systémy

Hammer Jiří, Generální ředitelství cel ČR

Celní správa prošla v roce 2012 tzv. modernizací, která spočívala v přechodu z třístupňového řízení na řízení dvou stupňové a v reorganizaci celních úřadů. Tím došlo ke změně mnoha procesů v rámci celního a daňového řízení a tato změna měla zásadní vliv také na informační systémy, které jsou pro celní správu základním kamenem pro jeji činnost. Informační systém celní správy je napojený na obdobné systémy EU a vůči svým zákazníkům musí reagovat v čase. Při jeho špatné funkčnosti může dojít k ohrožení hospodářských výsledků ČR. 

14:50 - 15:10 

Přestávka, občerstvení 

15:10 - 15:35

 

Kvalitní uživatelské rozhraní – cesta ke snížení nákladů, zvýšení efektivity a spokojenějším zaměstnancům

Šimková Helena, ExperienceU

Uživatelská rozhraní typicky nedovolují dělat nejčastější úkony co nejrychleji. To snižuje efektivitu zaměstnanců a firmě naopak zvyšuje náklady. Uživatelé se také musí obvykle rozhraní složitě učit. Firma proto musí investovat do školení. Kromě toho musí uživatelé některé operace dělat "přes ruku". To se výrazně projevuje na jejich nespokojenosti. Řešením je uživatelské testování, které tyto problémy identifikuje a umožňuje navrhnout zlepšení. V příspěvku se dozvíte, v čem metoda uživatelského testování spočívá a jak ji nejlépe aplikovat. Vše bude doprovozeno příklady z reálné praxe. 

15:35 - 16:00

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady do praxe

Špidla Aleš, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kyberprostor je vedle země, vody, vzduchu a vesmíru dalším prostorem, který "zabydlují" jednotlivci, firmy, státní instituce i celé státy. Aby tento prostor poskytoval svým "občanům" určitou úroveň bezpečí, musí se řídit pravidly, která jsou zakotvena v zákonech. Česká republika je ekonomicky a technologicky vyspělou zemí a jako taková je také závislá na správném fungování informační a komunikační infrastruktury, kterou je nutno chránit a to i zákonem. Od 1.1.2015 by měl vstoupit zákon o kybernetickoé bezpečnosti. Jaký bude mít dopad do praxe v institucích, kterých se bude týkat?  

16:00 - 16:25

 

Ochrana dat proti insider útokům

Ludvík Otakar, KOMIX s.r.o.

Vzhledem k vzrůstající závažnosti narušování bezpečnosti vlivem sociálního inženýrství a následných inside útoků na informační systémy se jeví jako stále důležitější ochrana přístupů a dat proti zneužití ze strany interních uživatelů. Privilegovaní uživatelé zůstavají často mimo dopad provozních pravidel a bezpečnostních politik.  Informace uložené v informačních systémech lze chránit přímo na úrovni databázových strojů. Aktivity privilegovaných uživatelů lze efektivně a auditovatelně spravovat, izolovat a zaznamenávat. Tím se nebezpečí, které hrozí ze strany oprávněných uživatelů systémů, výrazně sníži nebo zcela eliminují. 

16:25                           

Závěr konference 

Změny v programu vyhrazeny.