Řečníci konference LaTes 2013

Gabriel Antonín
IT Test Manager, GE Money Bank, a.s.

Antonín Gabriel se věnuje testování software 12 let. Začínal jako tester ve společnosti Logica, poté ve společnosti Eurotel měl na starosti koordinaci testů projektů. Od roku 2007 ve společnosti GE Money Bank zastává roli IT Test Managera a vedoucího testovacího týmu, je spoluřešitelem testovací metodiky a testovacích procesů v GE. Je spoluzakladatel "pro[Test]" komunity, zabývající se testováním software v ČR.

 

Hammer Jiří
Ředitel sekce ekonomiky a informatiky, Generální ředitelství cel ČR

Během svého profesního života zastával různé funkce v Celní srpávě ČR. Od roku 2004 působí v oblasti ekonomiky, jako ředitel odboru na Celním ředitelství Brno a od roku 2007 v současné pozici. Již během studií na VŠE v Praze se zabýval teorií řízení nákladů a rozpočtování a jejich praktickou aplikací ve veřejné správě. Je autorem několika odborných článků o řízení nákladů a efektivní alokaci rozpočtu ve státní správě. Z vědeckého hlediska se zaměřuje zejména na metodiku ABC/ABM a její aplkační možnosti. V rámci Operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost" se v roce 2012 podílel na zpracování teoretického modelu a metodiky aplikace ABC v Celní správě ČR.

Jurek_Michal_web

Juřek Michael
Software Architect, MICROSOFT s.r.o.

Michael Juřek pracuje ve společnosti Microsoft od roku 2000 jako softwarový architekt skupiny Developer & Platform Group. Zabývá podporou řešení životního cyklu vývoje aplikací, týmovým vývojem, testováním, databázovými a cloudovými technologiemi.

 

 

Kučera Petr
Business development manager, KOMIX s.r.o.

Petr Kučera vystudoval Technickou kybernetiku na VŠE v Plzni a později při zaměstnání i obor Teoretická kybernetika a teorie systémů na MFF UK v Praze. Kromě toho absolvoval i postgraduální studium na ČVUT Praha v oboru Programové vybavení samočinných počítačů. Pracoval ve Výzkumném ústavu automatizačních prostředků (VÚAP), kde se prakticky od svého nástupu zabýval diagnostikou a později i vývojem programovatelných řídících systémů. Od roku 1992 pracuje ve společnosti KOMIX, kterou spoluzakládal a až do konce roku 2012 roku zde působil jako ředitel. V současné době v KOMIXu zastává pozici Business development managera. Byl u toho, když KOMIX otevíral český trh pro testovací nástroje Mercury.

Kunstát Petr
Software konzultant, HP Czech Republic s.r.o.

Vystudoval jsem ČVUT v Praze. Od roku 2004 se zabývám testováním a metodikou testování IT řešení. Od roku 2005 jsem řídíl tým IT testování ve společnosti T-Mobile a poslední dva roky jsem měl na starosti zavedení IT testovací metodiky a nástrojů ve společnosti RWE. V současné době pracuji jako SW konzultant ve společnosti HP se zaměřením na testovací nástroje a související produkty a procesy.

 

Lébl Jan 
Solution Architect, LBMS s.r.o.

Jan Lébl vystudoval informatiku na ČZU v Praze. Pracoval jako analytik, programátor a vedoucí projektů. Nyní působí ve společnosti LBMS jako solution architect a školitel pro oblasti analýza a návrh aplikací, řízení a zdokonalováním životního cyklu vývoje aplikací, testování a řízení požadavků a změn.

 

Matoušek Jiří
Hlavní programátor

Jiří Matoušek vystudoval ČVUT v Praze. V letech 2002 až 2005 působil jako programátor ve společnosti ARCDATA, s.r.o. Další dva roky zastával pozici Senior software engineer v Adastra, s.r.o. Od roku 2007 pracuje jako vedoucí programátor.

 

 

Pergl Robert
Advokát a jednatel společnosti, Advokátní kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři

Mgr. Robert Pergl nar. 1968, absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na mezinárodní právo. Poté pracoval pro pražskou pobočku americké advokátní kanceláře Brobeck, Hale and Dorr International, později dlouhodobě působil v advokátní kanceláři společně s JUDr. Milanem Váňou. V roce 1995 založil společně s Mgr. Janem Dáňou advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři, kde v současnosti působí jako managing partner.
Advokátní kancelář v letech 2008, 2010 a 2012 získala opakovaně v rámci ankety Právnická firma roku ocenění v oblasti Veřejných zakázek. V rámci své advokátní praxe se Mgr. Robert Pergl specializuje zejména na problematiku veřejných zakázek, nemovitostního a stavebního práva, práva informačních technologií, a v neposlední řadě také na problematiku řízení firmy, oblast vedení velkých majetkových a finančních projektů.
Mgr. Robert Pergl je aktivním členem České, Slovenské i Mezinárodní advokátní komory. Od roku 2010 působí také jako předseda Komory administrátorů veřejných zakázek, jejímž je AK Dáňa, Pergl & Partneři jedním ze zakládajících členů. V souvislosti s aktivní činností v KAVZ se v poslední době stále častěji věnuje přednáškám v rámci seminářů pořádaných jak pro zadavatele, tak pro uchazeče o veřejné zakázky. Mgr. Robert Pergl je také vedoucím pracovní skupiny Veřejné zakázky ICT Unie.   

Plachý Patrik
Senior Technology Consultant, ORACLE Czech s.r.o.

Patrik Plachý se věnuje technologii Oracle Database přes 14 let a v současnosti pracuje jako technology konzultant v oddělení Oracle Technology Presales a má na starost CEE Region. Dříve pracoval jako databázový konzultant a designér systémů na platformě Oracle, měl na starost řízení vývoje velkých bankovních systémů pro Raiffeisen Bank a KBC, návrh optimalizace a správu komplexních podnikových systémů pro ČEZ a pro Univerzity v ČR a SK.     

Sobotka Petr
Vedoucí oddělení, projektový manažer, softwarový architekt, KOMIX s.r.o.

Vystudoval ČVUT FEL, obor Výpočetní technika. Během studia se zúčastnil roční stáže na Technické univerzitě v Mnichově. Začínal jako programátor, postupně prošel profesemi vedoucí týmu, analytik, softwarový architekt, projektový manažer, vedoucí oddělení. Účastnil se mnoha různorodých projektů, většinou v oblasti státní správy, za všechny jmenujme např. biometrické identifikační doklady pro MV ČR (eletronické pasy, občanky, povolení k pobytu), datový sklad pro ČSSZ či rozličná řešení pro zdravotní pojišťovny (ZPMV, OZP, VoZP). Půl roku pracoval jako vedoucí programátor v Chile. Kromě aktivit na pozici vedoucího oddělení, projektového manažera a softwarového architekta má v KOMIXu také na starosti rozvoj v oblasti kvality kódu a softwarové architektury. Zabývá se rovněž moderními metodami řízení softwarových projektů, efektivního vedení týmů apod. 

Šimková Helena
Senior UX Specialist, ExperienceU

Helena se věnuje metodám UX. Sama realizovala několik uživatelských testování a věnuje se také návrhu webu. Ze svého dřívějšího působení na pozici PPC specialisty v Dobrém webu má rozsáhlé praktické zkušenosti s internetovým marketingem. Spravovala jak rozsáhlé korporátní kampaně, tak i kampaně pro menší e-shopy. Helena je držitelkou certifikátu Google AdWords Qualified – Search Advertising. Vystudovala marketingové řízení na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a má několikaleté zkušenosti s online marketingem.

Špidla Aleš
Ředitel odboru bezpečnostních politik, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku a od roku 1984 pracuje v oboru IT. V roce 2010 pracoval jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti ministerstva vnitra České republiky. V době jeho působení v této funkyci byl spoluautorem Strategie kybernetické bezpečnosti ČR pro léta 2011-2015. V současné době je členem Cyber Security Coordination Group, kde je jedním ze dvou zástupců České republiky.

 

Další přednášející jsou postupně doplňováni.